Samenloop Participatiewet WMO

Het Verwey-Jonker Instituut doet in samenwerking met Lokaal15 onderzoek naar goede voorbeelden op het snijvlak van Wmo, (voorheen) Wajong en Participatiewet. Dat doen we om er tips voor gemeenten uit te destilleren, nu in januari 2015 zowel Participatiewet als de nieuwe Wmo in uitvoering zullen komen.

Met de Participatiewet krijgen gemeenten na 1 januari 2015 met een nieuwe groep te maken in het domein van werk en inkomen: er komen jongvolwassen mensen met beperkingen die voorheen onder de Wajong zouden vallen onder het bijstandsregime. Deze jongvolwassenen vormen een specifieke groep en een uitdaging voor de lokale overheid en haar partners in zorg, begeleiding en arbeidsmarkt.

 We spreken experts van koepelonderzoeken en bestuderen enkele goede voorbeelden van projecten die nu al lopen. Hoe is het initiatief ontstaan? Wat zijn aandachtspunten en wat gaat goed? Hoe is de gemeente betrokken?

Met het onderzoek willen we gemeenten handvatten geven om rond de participatie van jonggehandicapten integraal beleid te ontwikkelen: dat wil zeggen Wmo en Participatiewet in concreto te verbinden.

Het project loopt najaar/winter 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Robbie Gould Jersey Tom Jackson Womens Jersey