Wat is Lokaal 15

Wat is lokaal15?

Lokaal15 is een open kennisgemeenschap waar kennis voor het sociaal domein wordt geproduceerd. Iedereen kan deelnemen: van professional tot wetenschapper en van bestuurder tot vertegenwoordiger van een (belangen)groep.
Welke methoden?

Omdat beleidsmakers- en uitvoerders vaak niet lang op antwoorden kunnen wachten, hanteert Lokaal15 (ook) alternatieve methoden voor de productie van kennis, zoals actie- en participatief onderzoek, ‘serious games’ en debatbijeenkomsten. Alle kennisprojecten leveren concrete (tussen)producten waar zowel de deelnemers ‘uit de praktijk’ als de wetenschappers in hun dagelijks werk baat bij hebben.

Inzenden kennisvraag

Hoe werkt het?

Wie een kennisvraag heeft kan deze inbrengen op de website. Alle deelnemers aan Lokaal15 kunnen vervolgens op de vraag reageren én kunnen aangeven of ze mee willen doen aan een kennisproject over de vraag.  Een project gaat pas van start als er voldoende draagvlak is. Dat wil zeggen dat voldoende deelnemers aangeven het kennisproject te steunen en mee te willen werken aan de uitvoering. In de praktijk betekent dit dat de deelnemers zelf zoveel mogelijk menskracht, instrumentarium en middelen inbrengen. Bij voldoende draagvlak zetten de medewerkers van Lokaal15 het project op de rails en zoeken, alleen als dat nodig is, naar aanvullende middelen en expertise.

De concrete stappen

De moderators

medewerkers

Hans Bosselaar en Judith van der Veer zijn de moderators van Lokaal15. Wij werken bij de VU en opereren als schakel tussen alle deelnemers. Je kunt ons bereiken via het contactformulier of op j.h.bosselaar@vu.nl of j.c.v.vander.veer@vu.nl.

Volg ons op de sociale media